+45 7536 4688 info@msc.dk

Med vores 30 år i branchen har vi gennem årene arbejdet indgående indenfor en lang række forskellige brancher. Hver branche har sine egne specifikke terminologier og anvender sproget meget individuelt – Derfor sikrer vi med vores håndplukkede modersmålsoversættere og hver kundes individuelle ordbase at sprogbrugen for hver enkelt kunde fastholdes over tid.

 Professionel oversættelse

Tekniske tekster kendetegnes ved at være meget korte, præcise og entydige, så de ikke kan misforstås på nogen måde og give anledning til uheldige situationer med risiko for erstatningsansvar. Oversættelse af tekniske tekster kræver udover beherskelse af det tekniske register, stor viden og teknisk indsigt. Derfor varetages disse teksttyper af erfarne oversættere, typisk med en ingeniørmæssig baggrund og naturligvis det pågældende sprog som modersmål.

Den tekniske tilgang til opgaven betyder også, at vi undertiden kan påpege tekniske fejl i de tekster, vi får til oversættelse – fejl, som kunden kan nå at få rettet i opløbet.

Som produktionsvirksomhed vil der typisk være et varieret behov for internationalisering af virksomhedens kommunikation , dokumentation og markedsføring.

Alt afhængig af det individuelle behov sætter vi sammen med virksomhedens kontaktperson et team sammen der kan varetage oversættelse af virksomhedens materiale på et højt kvalificeret niveau. Via research, anvendelse af professionelle oversættelsesværktøjer og ofte et godt kendskab til branche eller metoder, samt sparring med virksomhed og PM, når vores oversættere oftest et rigtig godt resultat med kundens tekst.

Teknisk dokumentation og brochurer

Manualer, quick guides eller produktblade, der indeholder vejledninger om hvordan et produkt skal anvendes, monteres eller installeres, skal behandles med største omhyggelighed. Mekaniske, elektriske eller enhedsmæssige beskrivelser bliver lige pludselig helt anderledes når de oversættes til sprog i en anden sproggruppe. Derfor kræver vi af vores oversættere indenfor denne genre at de har en teknisk baggrund i det land/sprog som de oversætter til.

Korrektur og korrektur

Vi vil ikke gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed. Derfor dækker vores priser også, at der læses korrektur af en anden sprogmedarbejder end oversætteren.

Desuden vil en korrekturfase hos kunden eller en ekstern ressource klares elektronisk via Webproof/Frontlab, hvor kunden kan sætte sine kommentarer ind direkte i det oversatte dokument, hvorefter MSC foretager den sprogmæssige slutkorrektur inden det færdige dokument, InDesign, Framemaker Quark, Word eller andet returneres til Kunden.

Herefter vil dokumentet ofte kun skulle satskorrigeres internt inden produktion.

Vores forkortede elektroniske proces sparer dermed ofte kunden for en masse intern håndtering og effektiviserer flowet fra færdig udgangstekst til endelig slutoversat tekst.

Hvilke sprog?

Vi oversætter bl.a. til og fra engelsk, tysk, fransk, svensk, norsk, finsk, spansk, portugisisk, russisk, somali, urdu, arabisk – kort sagt alverdens sprog.

Herunder kan du se et udvalg af de tekniske tekster, vi er specialister i:

 • Montagevejledninger
 • Sikkerhedsforskrifter
 • Produktblade
 • Produktvejledninger
 • Tekniske Manualer

Advokater/Jura/lov-Juridisk oversættelse

Kompetente oversættere
Juridiske oversættelser dækker et bredt felt af dokumenter og er ofte kendetegnet ved en særlig juridisk terminologi og et stilniveau, hvor alt er beskrevet så detaljeret og specifikt som overhovedet muligt. Resultatet er ofte en meget tung og omstændelig stil, som kan være yderst svær at forstå. Vores autoriserede translatører er i kraft af deres uddannelse fuldstændig fortrolig med det juridiske register. De er desuden bekendt med de forskellige landes love, bestemmelser og retssystemer, og kan foretage den nødvendige sammenligning, så en juridisk tekst ikke kan misforstås i modtagerens juridiske system.

Der læses altid korrektur

Vi vil ikke gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed. Derfor dækker vores priser også, at der læses korrektur af en anden sprogmedarbejder end oversætteren.

Hvilke sprog?

Vi oversætter bl.a. til og fra engelsk, tysk, fransk, svensk, norsk, finsk, spansk, portugisisk, russisk, somali, urdu, arabisk – kort sagt alverdens sprog.
Autorisation/legalisering
Juridiske oversættelser udarbejdes altid af vores statsautoriserede translatører, også i de tilfælde, hvor materialet ikke skal bekræftes og legaliseres.
Skal en bekræftet oversættelse efterfølgende legaliseres i Udenrigsministeriet og måske også hos et andet lands ambassade, klarer vi også det.
Diskretion
Dine fortrolige dokumenter behandles naturligvis i fuld diskretion, og vores translatører er underlagt tavshedspligt. Dine juridiske tekster er altid i sikre hænder hos MSC.

Herunder kan du se et udvalg af de juridiske og økonomiske tekster, vi er specialister i:

 • Kontrakter, herunder ansættelseskontrakter og salgsaftaler
 • Udskrifter fra Erhvervsstyrelsen
 • Vedtægter og regnskaber
 • Retslige dokumenter
 • Familieretsdokumenter, herunder testamenter, ægtepagter og dødsattester

Reklame/kommunikation/markedsføring Kreativ oversættelse – Markedsføring

En kreativ oversættelse er ikke “bare lige”.

Ved udarbejdelse af en kreativ tekst bruges der som regel lang tid på at lege med ordspil, indfaldsvinkler, associationer mv. Mange udkast ender deres liv i papirkurven, og der må startes forfra.

Herefter skal teksten jo “bare” oversættes – men oversætteren skal igennem nøjagtig de samme overvejelser som den oprindelige tekstforfatter og står tilmed med nye udfordringer. Han/hun skal på den ene side være tro mod udgangsteksten og på den anden side løse nye problemer, f.eks. når de ordspil og associationer, der er anvendt i udgangsteksten, ikke umiddelbart lader sig overføre til det nye sprog.

Derfor kan kreativ oversættelse være en tidskrævende proces, som stiller store krav til oversætteren – som naturligvis skal oversætte til sit eget modersmål! En dansker, der er nok så dygtig til sit fremmedsprog, kan ikke jonglere med ordene og fange alle nuancer på samme brillante vis som en indfødt.

Der læses altid korrektur

Vi går ikke på kompromis med kvalitet og sikkerhed. Derfor dækker vores priser også, at der læses korrektur af en anden sprogmedarbejder end oversætteren.

Hvilke sprog?

Vi oversætter bl.a. til og fra engelsk, tysk, fransk, svensk, norsk, finsk, spansk, portugisisk, russisk, somali, urdu, arabisk – kort sagt alverdens sprog.
Herunder kan du se et udvalg af de kreative tekster, vi er specialister i:

 •  Turistbrochurer
 • Hotelbeskrivelser og menukort
 • Indretningskataloger
 • LinkedIn-profiler

I en lille boks skrives eventuelt: Hvordan oversætter man lige: …at leve som grever og baroner… eller …hun er en pige med ben i næsen…??

Medicin/forskning Medicinsk oversættelse

Oversættelse til brug inden for den lægefaglige verden og medicinalvareindustrien kræver specielle faglige kompetencer. Oversætteren skal være specialiseret i den stringente disciplin “at være 100% præcis”. Der tillades ingen leg med ord her. For at sikre tydelighed og korrekthed skal der oversættes med millimeters nøjagtighed, både mht. de farmakologiske begreber, men også og ikke mindst mht. anvendelse, doseringer, anvendelsesvejledninger samt bivirkningsforklaringer. Her kan en oversættelsesfejl helt bogstaveligt være et spørgsmål om liv eller død.

Læs en historie om hvor galt det næsten kan gå: “Link til medicinhistorien”

Skal redigeres:
Et eksempel, der kunne have fået vidtgående konsekvenser, stødte vi på i forbindelse med et udstyr til hjerteoperationer, hvor den oprindelige oversætter (vores kundes forretningsforbindelse i modtagelseslandet) ved et uheld havde udeladt et ord. Således var tekstens ordlyd blevet til:“Slangen må indføres direkte i hjertekammeret” – der skulle have stået:“Slangen må IKKE indføres direkte i hjertekammeret . . . . .”

Normalt korrekturlæser vi ikke kundernes egne tekster, medmindre vi bliver bedt om det, men i dette tilfælde viste det sig at være en særdeles fornuftig disposition

 

Forskning og Tidsskrifter.

Vores team har også været involveret i oversættelse af forskningsprojekter. I den forbindelse har vi bl. a. medvirket til kvalitetssikring af det didaktive niveau i patientkommunikation ved hjælp af “Forward-Backward” oversættelse.

Forskeres arbejder udgives ofte i internationale tidsskrifter hvor de danske forskningsresultater skal præsenteres fagligt korrekt på eksempelvis engelsk. Den sproglige transformation holder vi fast på sammen med vores erfarne samarbejdspartnere, der har dette område som deres speciale.

Patientjournaler
Vurderinger fra læger og specialister foretaget ved udenlandske hospitaler til brug hos pensionsselskaber og forsikringer skal oftest foreligge på dansk. Vores autoriserede oversættere med speciale indenfor det sundhedsfaglige område sikrer en faglig kompetent oversættelse, der desuden kan legaliseres i Udenrigsministeriet hvis oversættelsen evt.  skal anvendes over for udenlandske institutioner.

Hjemmesidetekst
Oversættelse af tekster til hjemmesider kan nogle gange være en omstændig process. Vi har integrerede redskaber til håndtering af tekster fra de mest anvendte hjemmesidesystemer, bl.a. WordPress. Vi tager hånd om at såvel Content, Meta descriptions,  Title- og Meta-tags, landing pages, produktbeskrivelser, osv. bliver oversat Google-venligt. Vi er sammen med oversætteren og kunden medvirkende til at Googles skrappe krav til længder på de forskellige elementer overholdes.

Din SEO optimerede hjemmesidetekst bliver oversat, så den åbner porten til målsprogets marked lige så godt som den oprindelige side gjorde det. Målsprogets brugeres kultur og adfærd indfanges af vores erfarne modersmålsoversættere og indbygges helt naturligt i oversættelsen.

Som kundens dedikerede hjemmesideoversætter sikrer vi en ensartet sprogbrug på hele kundens hjemmeside hvilket højner troværdigheden omkring kundens produkt eller service.

Landbrug

Danmark er som landbrugsland spækket med virksomheder der har specialiceret sig i produktion og udvikling af maskiner og andre produkter relaterende til landbruget. MSC Translation har gennem mange år hjulpet mange af disse med at oversætte brochuremateriale, manualer og hjemmesider, så deres salgsindsats kan fremstå lige så professionelt som deres produkter.

Maskiner der skal sælges på et fremmed marked vinder stort på også at blive markedsført på det lokale sprog. Står valget mellem to ligeværdige produkter i Polen vil det produkt med polsk betjenings og vedligeholdelsesvejledning i de fleste tilfælde være det valgte.
Med vores mangeårige erfaring indenfor landbrugstekniske oversættelser, kan vi også blive din trofaste partner når produktet skal slå igennem på andre markeder.

At sproget og den korrekte forståelse kan være afgørende for en hel branche, ja nærmest et helt land kom tydeligt frem da det viste sig vandrammedirektivet var blevet oversat forkert i 2014. Den forkerte oversættelse pålagde danske landmænd strengere krav end der var intention om og forringede dermed  deres konkurrenceevne.

Link til artikel om ovenstående:

http://www.lf.dk/aktuelt/nyheder/2014/december/forkert-oversaettelse-i-vandrammedirektivet-rammer-landmaend#.WA84IGbmBhE

Fødevarer

Handel med produkter indenfor fødevaresektoren kræver præcise oversættelser af deklarationer og indholdstabeller. Transnationale forordninger, love og regler skal nationaliseres så de stadig overholder de respektive myndigheders krav.

Vores kunder indenfor dette segment har gennem mange år med stor integritet fundet vores arbejde med faste oversættere til hver enkelt kunde særdeles værdifuldt.

Myndigheder, leverandører, butikker og procducerende/importerende virksomheder, med hver deres missioner, er alle afhængige af den rigtige sproglige kommunikation.

Kunst/kultur/kommune
Oversættelse af tekster til borgere og turister omhandlende en kommunes tilbud eller kulturel institutions arrangementer kræver at oversætteren er i stand til, på et tydeligt og let forståeligt sprog, at kommunikere både det rent indholdsmæssige, men i ligeså høj grad at få det stemningsmæssige budskab inkorporeret i oversættelsen.

MSC Translations´ oversætterkorps, der anvendes til disse opgaver er altid herboende oversættere, der både har den danske kultur samt deres modermåls kultur helt inde under huden. Dette sikrer på bedste vis at oversættelsen kommunikerer forfatterens budskab igennem på det andet sprog.

 

Vi har oversat så afvekslende områder som: Kommuners hjemmesider, Brochurer for museer, lokale turistbøger, udstillingstekster til museer

Tekstil/design/kreativ

Når kundens tekster falder ind i dette segment er finder vi vores mest kreative oversættere frem. Her er det de beskrivende og ofte maleriske tekster der skal kreeres. Kundens ofte meget personlige udgangspunkt skal indfanges og transformeres af oversætteren til en anden sprogkultur. Denne process kræver alt andet end en 1 til 1 oversættelse, da danske begreber oftest ikke findes på f.eks. engelsk men skal omskrives til de engelske kulturbegreber. Dette kræver mere end et indgående kendskab til det engelske sprog. Med en dybtliggende viden om sprogets kulturelle variation, talemåder og ordsprog har vores håndplukkede oversættere disse kompetencer om det er britisk, amerikansk eller en anden regions sprog. De vil være i stand til at formidle den danske stemning på udenlandsk om man så må sige, hvilket er altafgørende for at modtageren kan forstå og sætte sig ind i det univers der ønskes formidlet et budskab til.

MSC Translation ApS
Videnpark Trekantområdet
Vesterballevej 5
7000 Fredericia
Tlf. +45 7536 4688
mail@msc.dk