+45 7536 4688 info@msc.dk

Landbrug

Danmark er som landbrugsland spækket med virksomheder der har specialiceret sig i produktion og udvikling af maskiner og andre produkter relaterende til landbruget. MSC Translation har gennem mange år hjulpet mange af disse med at oversætte brochuremateriale, manualer og hjemmesider, så deres salgsindsats kan fremstå lige så professionelt som deres produkter.

Maskiner der skal sælges på et fremmed marked vinder stort på også at blive markedsført på det lokale sprog. Står valget mellem to ligeværdige produkter i Polen vil det produkt med polsk betjenings og vedligeholdelsesvejledning i de fleste tilfælde være det valgte.
Med vores mangeårige erfaring indenfor landbrugstekniske oversættelser, kan vi også blive din trofaste partner når produktet skal slå igennem på andre markeder.

At sproget og den korrekte forståelse kan være afgørende for en hel branche, ja nærmest et helt land kom tydeligt frem da det viste sig vandrammedirektivet var blevet oversat forkert i 2014. Den forkerte oversættelse pålagde danske landmænd strengere krav end der var intention om og forringede dermed  deres konkurrenceevne.

Link til artikel om ovenstående:

Fødevarer

Handel med produkter indenfor fødevaresektoren kræver præcise oversættelser af deklarationer og indholdstabeller. Transnationale forordninger, love og regler skal nationaliseres så de stadig overholder de respektive myndigheders krav.

Vores kunder indenfor dette segment har gennem mange år med stor integritet fundet vores arbejde med faste oversættere til hver enkelt kunde særdeles værdifuldt.

Myndigheder, leverandører, butikker og procducerende/importerende virksomheder, med hver deres missioner, er alle afhængige af den rigtige sproglige kommunikation