+45 7536 4688 info@msc.dk

Oversættelsesteknologi

Den moderne oversættervirksomhed arbejder i dag med med mange teknologiske hjælpemidler. Brugen af CAT-software (computer-aided translation) er grundpillen  i alt oversættelsesarbejde og åbner muligheden for at anvende kundespecifikke oversættelseshukommelser og terminologibaser

DTP-Oversættelse

 • Spar tid på sprogversioneringen
 •  Se fordelene ved Auto-Replace™
 • Vind ressourcer til det kreative –
  lad os klare det sproglige

Autoriserede oversættelser

 • Autoriserede translatører
 • Statslig legalisering
 • Gyldighed i udlandet
  Spørg om mere……

Web-korrektur

 • Korrekturlæsning live
 • Direkte i InDesign/Pdf
 • Forkortet process
  Spørg om mere……

Web-versionering

 • API-styret oversættelse
 • WordPress, CRM
 • Robust og konsistent oversættelse

SmartMem™

 • Terminologistyring
 • Interaktiv Mem-søgning
 • Robust og konsistent oversættelse

Skal vi se på dine oversættelsesopgaver?

Oversættelsesteknologi-processen

Den moderne oversættervirksomhed arbejder i dag med mange teknologiske hjælpemidler. Brugen af CAT-software (computer-aided translation) er grundpillen  i alt oversættelsesarbejde og åbner muligheden for at anvende kundespecifikke oversættelseshukommelser og terminologibaser i processen.

DTP-oversættelse

Spar tid og ressourcer på sprogversioneringen. Auto-Replace™ sætter turbo på processen så oversættelse og grafisk tilretning til mål-sproget sker i én arbejdsgang. Med Auto-Replace™ indsættes alle oversættelser direkte i dtp-programmet (f.eks. InDesign) med den rigtige typografi og opsætning. Teknologien betyder, at du ikke skal bruge unødvendig tid på manuelt at klippe-klistre oversat tekst tilbage i dtp-dokumentet, tilrette skrifttyper og -størrelse, sørge for korrekt orddeling på det pågældende sprog osv. Fordele ved Auto-Replace™:

 • Stor tidsmæssig besparelse ved ombrydning af nye sprog – færre korrekturgange.
 • Sikkerhed for korrekt placering af teksten i alle sprogversioner – fejlrisiciene minimeres.
 • Korrekt tekstombrydning og orddeling på alle sprog.
 • Sikkerhed for at virksomhedens grafiske profil overholdes.

Auto-Replace™ kan med stor fordel anvendes i forbindelse med versionering af brochurer, quick-guides, manualer og lignende hvor der er anvendt meget tid på at få det layoutmæssige til at spille. Du vinder med andre ord ressourcer til det kreative og grafiske arbejde på opgaven, når du lader os klare det sproglige.

Download brochure omkring Auto-Replace™

Bekræftede og autoriserede oversættelser

Den bekræftede oversættelse er et specialområde som kun kan udføres af en statsautoriseret translatør, hvor kunden via oversætterens bekræftelsespåtegning, segl eller stempel,  får sikret at oversætteren har en oversætteruddannelse på højeste niveau fra en national anerkendt uddannelsesinstitution. En statsautoriseret translatør er uddannet til at varetage erhvervslivets og det offentliges oversættelsesopgaver på højt niveau. Når dokumenterne skal anvendes som dokumentation i udlandet kræves desuden at den bekræftede oversættelse bliver apostillepåtegnet/legaliseret i Udenrigsministeriet. Dette er en myndigheds bekræftelse af translatørens (eller en anden myndigheds) underskrift – og såfremt der er tale om en translatør – en bekræftelse af at undertegnede er translatør i det pågældende sprog. Nogle lande kræver desuden at dokumenter bliver legaliseret på deres ambassade eller konsulat for at de er gyldige. Dette gælder dog ikke lande der har tiltrådt Apostillekonventionen. Det kan være lidt besværligt at finde ud af hvad der gælder hvor – MSC rådgiver og finder den rigtige løsning på alle udfordringer også indenfor dette område.

Web-korrektur

Dokumenter der skal godkendes enten af kunden eller korrekturlæses af en ekstern oversætter bliver lagt ind i vores on-line korrekturredskab Webproof/Frontlab, hvor kunden kan sætte sine kommentarer/rettelser ind direkte i det oversatte dokument, hvorefter MSC foretager den sprogmæssige slutkorrektur inden det færdige dokument, InDesign, Framemaker, Quark, Word eller andet returneres til Kunden.

Herefter vil dokumentet ofte kun skulle satskorrigeres internt inden produktion.

Vores forkortede elektroniske proces sparer dermed ofte kunden for en masse intern håndtering og effektiviserer flowet fra færdig udgangstekst til endelig slutoversat tekst.

Web versionering/Api-løsning

Oversættelse af hjemmeside er ofte en on-going process da mange hjemmesider udvikler sig dynamisk samme med virksomheden. Om det drejer sig om dynamiske blog-sider eller skiftende produktporteføljer så skal de jo følge med på de sprog som virksomheden har valgt at versionere til.

Produkttekster forankres oftest i enten virksomhedens ERP-system eller et contentsystem, hvor det er enkelt at sende elementer til eksterne filer for oversættelse.

Hjemmesidetekst placeres i et CMS-system, hvor der skal gøres lidt mere for at sprogversionering kan køre automatiseret. Det involverer typisk installering af et ekstra modul, hvor administrator holder styr på hvilke elementer der skal sendes til oversættelse til de respektive sprogversioner af hjemmesiden. Fra sprogversioneringsmodulet eksporteres/importeres elementerne, der skal oversættes.  Desuden vil Title tags og Meta tags skulle oversættes under behørig hensyntagen til Googles algoritmer for hjemmeside ranking.

Dette er forhold, som vi er i stand til at tilgodese i vores arbejde med kundens tekster.

Terminologistyring – Smart-Mem™

I moderne oversættelsesarbejde arbejder vi med udvidet sikring af kundens terminologi. Der findes naturligvis den efterhånden traditionelle oversættelseshukommelse der kigger på sætninger fra punktum til punktum. Vi kan desuden tilbyde Smart-Mem™ der interaktivt afsøger din allerede oversatte tekst, eksisterende oversættelseshukommelse og Teminologibaser for en mere robust og konsistent oversættelse.

Dette betyder at oversætteren aktivt vil blive hjulpet med at fastholde den valgte og evt. godkendte terminologi.

MSC Translation ApS
Videnpark Trekantområdet
Vesterballevej 5
7000 Fredericia
Tlf. +45 7536 4688
mail@msc.dk