+45 7536 4688 info@msc.dk

WOCA Denmark transformerer virksomhedens udtryk

MSC translation bygger sproget på de udenlandske markeder ud fra den danske version.

Vi oversætter ikke bare ordene. Vi gør dem også forståelige.

Trip Trap Woodcares navn i international sammenhæng var i mange år Woodcare Denmark. Med en opdateret markedsføringsstrategi ændres virksomhedens brandnavn til WOCA Denmark pr. februar 2018. I foråret 2017 kontaktede firmaets marketingchef MSC translation for at indlede et samarbejde på sprogområdet. Hidtil havde man anvendt firmaets lokale repræsentation som oversættere og egentlig været godt tilfreds med det. Med implementeringen af det nye brand ønskede man imidlertid at løfte sproget til det næste niveau; strømline og sikre et ensartet sprog på bl.a. produktbeskrivelser og etikettekster.

Arbejdsprocessen

Gennem det første halve års arbejde har vi sammen fået etableret en termbase indeholdende alle produktnavne på 11 forskellige sprog, ligesom en stor officiel pakke med sikkerhedsformuleringer er blevet indlagt vores oversættelses-baser. På denne måde har vi ved fælles hjælp opnået at grundlæggende elementer bliver sikret og kontrolleret i produktsproget. Ydermere bliver alle de oversatte tekster forankret i oversættelsesdatabaser hos MSC translation, således at fremadrettede tekster med enslydende indhold bliver oversat i henhold til allerede godkendt terminologi. Vores faste WOCA oversætter-team har derfor allerede på nuværende tidspunkt oversat en stor mængde tekst som danner basis for kommende oversættelser.

Vores samarbejde

Hos MSC translation er vi meget glade for samarbejdet med WOCA Denmark, da vi er blevet inddraget aktivt i arbejdet med firmaets terminologi. Der foregår en konstant udveksling af erfaringer og tilpasning af samarbejdsformen, således at WOCA´s behov for oversættelser kan imødekommes.

Originaltekst

Vi modtager teksten fra WOCA som Excel-, Word- eller InDesign-filer.

Oversættelse

Materialet behandles i vores CAT-system. Vores oversætter-team modtager materiale fra CAT-system, oversætter og returnerer det.

Korrektur

En grundig korrektur og kontrol af materialet jf. termlister og vedtaget navnebase udføres

Udførte jobs

Opgaverne fra WOCA er komplekse pga. antallet af sprog. Der skal udføres ekstra kontroller på term-niveau, samt sam-menlignes på kryds af flere dokumenter.

Projekter

Antal sprog