+45 7536 4688 info@msc.dk

SMC giver MSC totalansvar for 500 siders katalog

MSC translation oversætter og tilretter nyt dansk katalog for SMC

Vi sikrer den tekniske terminologi

Mere end 500 siders produktkatalog i højt specialiseret sprog indenfor pneumatik og automatisering skulle oversættes med udgangspunkt i den svenske pendant. MSC overtog efter en indledende fase med oversættelse af de første par kapitler det totale ansvar for såvel oversættelse som tilretning af de nødvendige grafiske elementer i InDesign.

I en oversættelse med udgangspunkt direkte i et grafiske miljø, som f.eks. InDesign, sikrer MSC translation, at al tekst udtrækkes og indsættes på de eksakt samme steder i InDesign-filen. Med denne teknik sikrer vi, at der ikke sker forbytninger i teksten, og vi kan medvirke til en mere smidig proces, evt. i samarbejde med jeres marketingafdeling eller reklamebureau. I den aktuelle opgave for SMC Danmark A/S var der i kataloget en stor produktportefølje med mange varianter af de samme grundlæggende produkter. Med vores oversættelsesværktøj kunne vi sikre at produktnavnene forblev de samme på alle forekomster igennem kataloget; en øvelse, der ellers kan være udfordrende, da produkterne er meget sammenlignelige og relativt let kan forveksles navnemæssigt. Vores 2 oversættere på opgaven brugte desuden stor energi på research og opslag i gamle materialer for at sikre, at SMC’s gængse danske terminologi fra tidligere blev fastholdt.

Processen

I processen med oversættelsen skete der yderligere det, at vi fik overdraget ansvaret for den grafiske færdiggørelse af kataloget. 20 ekstra sider med produkter skulle tilføjes og en masse grafiske elementer udskiftes, inden de mange sider blev færdiggjort til tryk i Sverige.
SMC var under hele processen en fantastisk sparringspartner, ligesom deres grafiske kontakt i Sverige ydede værdifulde input til vores arbejde med InDesign.

Skulle du selv have lignende opgaver, tager vi gerne en dialog om, hvordan vi kan bistå jer i jeres proces.

Vores samarbejde

Vi udfører løbende lignende opgaver for mange af vores andre kunder, om end de sjældent har samme sidemæssige omfang som opgaven for SMC. Selve processen hvor oversættelse udføres direkte fra kundens grafiske kildemateriale er dog utrolig effektiv, idet der spares mange ressourcer og sikres imod fejl og misforståelser, der nemt kan opstå, hvis tekster klippes og klistres rundt i materialet.

Originaltekst

Vi modtager teksten fra SMC som InDesign-filer.

Oversættelse

Materialet behandles i vores CAT-system. Vores oversætter-team modtager materiale fra CAT-system, oversætter og returnerer det.

Korrektur

En grundig korrektur og kontrol af materialet jf. termlister og vedtaget navnebase udføres